ANBI GOEDKEURING VOOR VST

Op 21 september 2018 is de ANBI-status Goed Doel toegekend aan de Stichting Veteranen Search Team. Daarmee zijn belastingvoordelen van toepassing op donateurs en de stichting. Belangrijker nog is dat het een erkenning betreft van transparant (financieel) beleid en uitvoering. Dit is een belangrijke volgende stap in de verdere ontwikkeling van het VST.