Dank voor je interesse in het Veteranen Search Team (VST).

 

Over het VST

De Stichting VST bestaat voor 85% uit (actief dienende) veteranen. De rest zijn vertegenwoordigers van overige geüniformeerde diensten.
De financiële middelen komen hoofdzakelijk uit sponsoring en donaties. Geld is noodzakelijk voor inzet van kleding en materieel, voeding en transport, alsmede opleiding en ontwikkeling.

Zonder onze sponsors en donateurs kan het VST haar taken niet effectief uitvoeren. Voor het mogen ontvangen van sponsoring en donaties heeft het VST ook een verplichting naar haar sponsors en donateurs.
Zo willen we onder meer ons percentage aan veteranenvrijwilligers op minimaal 85% houden.

Op dit moment zitten we onder de 85%. Daarom kunnen we nu alleen veteranen en (ex) politiemedewerkers toelaten.

Dank voor je begrip.