VST Nieuws

Het Veteranen Search Team is in nog geen 4 jaar tijd uitgegroeid tot een professionele en daadkrachtige organisatie bestaande uit 1682 vrijwilligers. Samen zetten zij zich belangeloos in tijdens door de politie gecoördineerde zoekacties naar vermiste personen. Het is kameraadschap die de stichting zijn kracht geeft: samen zetten zij dat extra stapje voor de maatschappij en elkaar. Vfonds is trots deze bijzondere organisatie ook in 2021 te steunen. In dit artikel een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Ook tijdens de pandemie is het VST veelvuldig ingezet tijdens zoekacties naar vermiste personen. Veelal betroffen dit ad-hoc inzetten waarbij er binnen twee uur ruim 70 vrijwilligers op de been werden gezet en tot in de late of vroege uren gezocht werd.

“Samen met kameraden voorwaarts gaan, en daarbij ook nog mensen thuis brengen maakt voor mij persoonlijk dat ik iets kan afsluiten wat tijdens de uitzending niet meer mogelijk was”
– Veteraan en vrijwilliger bij het VST

Erkenning en waardering

Het werk van het VST is van grote meerwaarde voor de maatschappij en vergroot daarbij de erkenning en waardering voor veteranen, militairen en politiemensen. Niet alleen vanuit wat ze in het verleden gedaan hebben, maar juist ook op grond van wat ze nu voor de maatschappij betekenen. Om de kwaliteit van de inzetten op deze schaal te kunnen blijven garanderen biedt vfonds financiële steun ten behoeve van praktisch uitvoerende onderdelen, denk aan training, begeleiding en kleding. Het VST zet deze steun ook in om hun werk tijdens, maar zeker ook buiten inzetten, nog beter zichtbaar te maken om inzicht en begrip vanuit de maatschappij voor de mens achter de veteraan in de zoeklinie te vergroten. Wat is zijn/haar verhaal? Wat heeft hij/zij meegemaakt op uitzending in het verleden en welke invloed heeft dit gehad op de keuzes vandaag de dag?

“Dankzij het VST kan ik bijdragen aan de maatschappij en voel mijzelf daardoor weer betrokken bij die maatschappij”
– Veteraan en vrijwilliger bij het VST