Wanneer komt het VST in actie?

Inzetverzoek

Eén team, één opdracht

Een vermissing vraagt niet alleen om inzet van middelen maar ook om discretie. Op deze wijze is de privacy van de vermiste en familie of bekenden geborgd. Het VST kan in veel gevallen binnen een uur starten met een zoekactie. Tijdens een inzet van het VST behoudt de politie te allen tijde de regie en zal alle communicatie via de politie verlopen.

De inzet van het VST

Wanneer wordt het VST betrokken

De inzet van het VST

In geval van een vermissing wordt het VST bij voorkeur zo vroeg mogelijk in kennis gesteld. Dit biedt ons de mogelijkheid om een zo accuraat mogelijke analyse uit te voeren waardoor we een gericht zoekgebied kunnen bepalen. Tijd gaat in deze fase boven feiten.

Wanneer besloten wordt het VST in te zetten wordt er in samenspraak met de politie een plan van aanpak gemaakt waarin alle deelnemende partijen zichtbaar worden gemaakt op een digitaal kaartplan. Tijdens de inzet dient er altijd minimaal 1 politiefunctionaris fysiek aanwezig te zijn in de VST commandopost.

Hoe is het VST te benaderen?

Inzetverzoek door de politie

Hoe is het VST te benaderen?

Een inzetverzoek kan gedaan worden door de politie via de landelijke meldkamer. De landelijke meldkamer brengt het contact tot stand en binnen 15 minuten vindt het eerste contact tussen de politie in de regio en het VST plaats. Tijdens dit eerste contact wordt de vermissing besproken en bekijkt het VST samen met de politie welke inzetmiddelen het beste ingezet zouden kunnen worden. Initieel wordt gekeken naar de inzetmiddelen die de politie zelf in huis heeft daarna naar externe partners zoals VST.

Partnership met de Politie

Onze krachtige samenwerking

Partnership met de Politie

Het VST heeft een samenwerkingsovereenkomst met de politie. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over omgang met media, omgang met de familie van vermiste personen, inzetcriteria, het delen van informatie en informatieveiligheid.

Samen maken we een verschil

Onze inzet in cijfers

Bekijk de cijfers die het hart van ons werk vormen. Het Veteranen Search Team is toegewijd aan het aanpakken van vermissingszaken en het bieden van hoop aan families. Onze statistieken spreken voor zich.
  • Dit is het aantal uren die onze vrijwilligers ingezet zijn in 2023.
  • x
    Is het VST in 2023 op verzoek van politie ingezet tijdens een urgente vermissing.
  • u
    Vanuit het gehele land kunnen we binnen 2 uur ter plaatse zijn om een zoekactie te starten.
  • Getrainde en gemotiveerde vrijwilligers staan klaar om een vermiste thuis te brengen.