Verslagen

Hoofdlijnen van het beleidsplan

De Stichting VST bestaat voor 85% uit (actief dienende) veteranen. De rest zijn vertegenwoordigers van overige geüniformeerde diensten. Naast de ervaring opgedaan in diverse crisisgebieden in de wereld ontwikkelt de stichting haar vrijwilligers door middel van training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe trainers en interne kennisbronnen.

De financiële middelen komen uit sponsoring en donaties. De penningmeester houdt het overzicht over inkomsten en uitgaven en keurt daar waar nodig aan de hand van het beleidsplan aanvragen goed of af als deze in strijd zijn met het beleidsplan

Jaarverslagen

  • Anbi-publicatieformulier-2022.pdf

  • Meerjaren-beleidsplan-23-25-samengevoegd-2.pdf

  • VST-jaarverslag-2018.pdf

  • VST-jaarverslag-2019.pdf

  • VST-jaarverslag-2020.pdf

  • VST-jaarverslag-2021.pdf

  • VST-jaarverslag-2022.pdf

  • VST-jaarverslag-2023.pdf

Meerjaren beleidsplan 23-25

Het Meerjarenbeleidsplan 2023-2025 van het Veteranen Search Team (VST) richt zich op verdere professionalisering, verbeterde samenwerking en mentale gezondheid van teamleden. Door geavanceerde training, nieuwe apparatuur en versterkte samenwerking met hulpdiensten wil het VST zijn missie beter vervullen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de mentale en fysieke welzijn van vrijwilligers en aan financiële duurzaamheid, met intensievere fondsenwerving en nieuwe financieringsbronnen om continuïteit te waarborgen.

Anbi publicatieformulier

We zijn trots op onze transparantie en verantwoording. Daarom stellen we ons ANBI-publicatieformulier beschikbaar voor download. Dit document geeft inzicht in onze activiteiten, financiële situatie en beleidsplannen. Het formulier is bedoeld om onze donateurs en belangstellenden te informeren over hoe wij bijdragen aan het opsporen van vermiste personen en welke middelen wij daarvoor inzetten.