INZET

De Stichting Veteranen Search Team neemt deel aan zoekacties naar een vermist persoon of goederen. Een verzoek tot inzet kan gedaan worden door politie. Zonder coördinatie van genoemde autoriteit zal er geen inzet van het Veteranen Search Team plaatsvinden.
De Stichting Veteranen Search Team is een vrijwilligersorganisatie met ruim 1400 getrainde vrijwilligers. Dankzij hun ervaring als (oud) militair en/ of overig geüniformeerd beroep hebben onze vrijwilligers een andere kijk op het terrein.
Per kalenderjaar worden er minimaal 6 trainingsdagen georganiseerd om iedere vrijwilliger up-to-date te houden. De trainingsdagen bestaan uit een mix van theorie en praktijk. Naast de trainingsdagen zijn er diverse ontmoetingsmomenten om een inzet te evalueren of sociaal samen te komen.

 

Stichting Veteranen Search Team heeft eigen nazorgondersteuners, gespecialiseerd in Veteranen of politie

Rapid Support Team

Stichting Veteranen Search Team heeft een Rapid Support Team (RST).
Het RST is in staat om in 2 uur binnen Nederland een zoekactie, bij een zeer urgente vermissing, te ontplooien. Denk hierbij vooral aan kwetsbare doelgroepen als kleine kinderen of dementerende ouderen.
Stichting Veteranen Search Team heeft met het RST 24/7 een groep vrijwilligers en uitrusting klaar staan om de politie te ondersteunen in zeer urgente gevallen. Inclusief logistieke ondersteuning.
Gelijk aan de reguliere inzet van Stichting Veteranen Search Team zal ook het RST alleen ingezet worden op verzoek van de politie.

WIJ ZIJN TROTS OP ONDERSTAANDE SPONSOREN