INZET

De Stichting Veteranen Search Team neemt deel aan zoekacties naar een vermist persoon of goederen. Een verzoek tot inzet kan gedaan worden door politie. Zonder coördinatie van genoemde autoriteit zal er geen inzet van het Veteranen Search Team plaatsvinden.
De Stichting Veteranen Search Team is een vrijwilligersorganisatie met ruim 800 getrainde vrijwilligers. Dankzij hun ervaring als (oud) militair en/ of overig geüniformeerd beroep hebben onze vrijwilligers een andere kijk op het terrein.
Per kalenderjaar worden er minimaal 6 trainingsdagen georganiseerd om iedere vrijwilliger up-to-date te houden. De trainingsdagen bestaan uit een mix van theorie en praktijk. Naast de trainingsdagen zijn er diverse ontmoetingsmomenten om een inzet te evalueren of sociaal samen te komen.

 

Stichting Veteranen Search Team heeft eigen nazorgondersteuners, gespecialiseerd in Veteranen of politie

WIJ ZIJN TROTS OP ONDERSTAANDE SPONSOREN