MISSION STATEMENT :

Het VST ondersteunt de politie bij de vermissing van een persoon. Wij bundelen hier de kracht en kennis van veteranen en overig geüniformeerd personeel. Onderscheidend vermogen ligt in het handhaven van discipline, respect voor de zaak en de participatiedrang onder de vrijwilligers.

Een klein deel van onze vrijwilligers is tijdens uitvoering van vredesmissies in het verleden beschadigd geraakt. Deelname aan inzet met de stichting geeft kracht en kameraadschap, wat herstel bevordert. Daar waar mogelijk ondersteunt de stichting de vrijwilligers in het stellen van doelen en het behalen daarvan.

Van een vermissing is sprake als een persoon onverwacht verdwenen is en het onbekend is waar hij/zij nu is. Zijn/haar afwezigheid is afwijkend ten opzichte van het normale gedrag. En het moet in het belang van de vermiste persoon zijn dat deze wordt gevonden.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

De Stichting VST bestaat voor 85% uit (actief dienende) veteranen. De rest zijn vertegenwoordigers van overige geüniformeerde diensten. Naast de ervaring opgedaan in diverse crisisgebieden in de wereld ontwikkelt de stichting haar vrijwilligers door middel van training. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe trainers en interne kennisbronnen.

De financiële middelen komen uit sponsoring en donaties. De penningmeester houdt het overzicht over inkomsten en uitgaven en keurt daar waar nodig aan de hand van het beleidsplan aanvragen goed of af als deze in strijd zijn met het beleidsplan

Anbi publicatieformulier

Algemene gegevens:

RSIN/fiscaal nummer: 8582.01.823

KvK nummer: 70227527

IBAN: NL 64 RABO 0325448744