secretaris

Bert Kuijpers

Bert Kuijpers

Hoofdfunctie:

Directeur/eigenaar van Kuijpers Management & Consulting

 

Nevenfunctie vrijwillig:

Secretaris Stichting Veteranen Search Team

Lid Raad van Advies Vereniging Veteranen Regiment Bevoorrading en Transport

 

Nevenfunctie betaald:

Adviseur / HR recruiter van Stratego

Adviseur directie Tilemaster Canada